Linkedin Facebook Youtube

DALBIS w grupie EXME

Od 09.01.2024 roku Grupa EXME powiększyła się o Śląskie Towarzystwo Wiertniczne DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Spółka posiada ponad 25-letnie doświadczenie w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz w praktycznym wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych, zarówno na powierzchni jak i w podziemnych zakładach górniczych.

Bogate zaplecze firmy DALBIS: park maszynowy, wyspecjalizowana kadra, doświadczenie oraz umiejętność pracy w nieprzewidywalnym, nieznanym środowisku pracy stworzyły nowe możliwości rozwoju i działalności dla Grupy EXME.

Działalność firmy DALBIS opiera się na wykonywaniu wierceń pionowych, poziomych oraz kierunkowych – z powierzchni i z wyrobisk górniczych:

W zależności od uwarunkowań geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych, prace wiertnicze standardowo prowadzone są metodą wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym lub młotkiem wgłębnym. Stosowane urządzenia wiertnicze umożliwiają wiercenie z powierzchni do głębokości 2000 m oraz wykonywanie otworów z wyrobisk górniczych o średnicy do 2000 mm.

Więcej informacji na naszej stronie www.dalbis.com.pl. Liczymy na owocną współpracę.  

    Kontakt