Linkedin Facebook Youtube

Ochrona danych osobowych, RODO

Czytaj więcej
Ochrona danych osobowych, RODO

Każda osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo zwrócić się do Pracodawcy z wnioskiem o potwierdzenie, że Pracodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych; sprostowanie danych osobowych; usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych,
przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Powyższe wnioski będą realizowane przez Pracodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Pracodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego oznacza brak realizowania przez Pracodawcę złożonego wniosku w terminie. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres e-mail iod@exmeberger.pl bądź na adres: ZOK-TECH Sp. z o.o. (44-335) Jastrzębie-Zdrój, Boczna 26A. W sprawach naruszeń danych osobowych można też skorzystać z formularza na stronie UODO.Podejmij współpracę

    Kontakt