Linkedin Facebook Youtube
Ramka

Biuro projektowe

Czytaj więcej

Nasz Dział Badań i Rozwoju (B+R), odgrywa kluczową rolę w rozwoju technologii odmetanowania, które ma na celu redukcję emisji metanu do atmosfery. Specjaliści z tego działu identyfikują i analizują najnowsze rozwiązania technologiczne, mające na celu skuteczną kontrolę i zmniejszenie emisji metanu powstającego w procesach produkcyjnych, szczególnie w przemyśle górniczym i zagospodarowania odpadów.
Dział Badań i Rozwoju (B+R) pełni również istotną rolę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i doskonaleniu procesów produkcyjnych. Jego głównym celem jest identyfikacja, analiza i implementacja nowych technologii oraz doskonalenie istniejących produktów.

Projektowaniem nowych rozwiązań technologicznych i produktowych zajmuje się w naszej Grupie Dział Badań i Rozwoju pod kierownictwem dr inż. Gabriela Mury. To tutaj pomysły, które pojawiają się w toku naszej codziennej działalności ujmowane są w proces twórczy, którego efekty poddawane są skrupulatnemu i mozolnemu badaniu. W pracach badawczych wykorzystujemy doświadczenia działów produkcyjnych, serwisowych a także naszych oddziałów przykopalnianych i terenowych. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów, kosztem wielu miesięcy spędzanych na testowaniu, gotowe rozwiązania są przekazywane do Biura Projektowego w celu opracowania projektu wdrożeniowego. W efekcie ścisłej współpracy obu działów powstają każdorazowo rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta, ulepszone o najnowsze rozwiązania i najświeższą wiedzę a także gruntownie przetestowane w warunkach codziennej pracy.
Obie jednostki organizacyjne zrzeszają inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania rurociągów, odmetanowania, konstrukcji stalowych, budownictwa, technologii i budowy maszyn.

Pracę naszych inżynierów wspomagają następujące systemy:

Na co dzień nasi inżynierowie zajmują się:

    Kontakt