Linkedin Facebook Youtube
Ramka

Konstrukcje stalowe

Czytaj więcej

Konstrukcje stalowe wykonujemy na podstawie dokumentacji wykonawczej, w oparciu o posiadane świadectwo kwalifikacji zakładu do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2, 3 zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem normy PN-B-06200. Połączenia spawane wykonujemy w oparciu o posiadaną normę PN-EN ISO 3834-2.

Powrót

    Kontakt