Linkedin Facebook Youtube

O FIRMIE

Poznaj naszą Grupę i jej historię

Czytaj więcej
Poznaj naszą Grupę i jej historię

Naszą podstawową działalnością jest redukcja emisji metanu z kopalń węgla kamiennego, którą osiągamy przez projektowanie i wdrażanie technologii odmetanowania dołowych wyrobisk, połączonej z wykorzystaniem ujętego metanu w procesie produkcji energii.

Prowadząc aktywne odmetanowanie kopalń węgla kamiennego na terenie Polski, tylko w ciągu ostatnich 10 lat swojej działalności wykonaliśmy w wyrobiskach podziemnych ponad 5 milionów metrów bieżących otworów drenażowych dla odmetanowania, a także ujęliśmy i przekazaliśmy odbiorcom ponad 3 miliardy metrów sześciennych czystego metanu, uzyskując wymagane wskaźniki skuteczności odmetanowania i zapewniając ciągłość eksploatacji górniczej i bezpieczeństwo pracy górników.

Twórcą i właścicielem EXME Berger Group jest dr inż. Jerzy Berger – doktor nauk technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, związany zawodowo z branżą górniczą od 1977 roku. Oprócz kierowania działalnością EXME Berger Group, przez wiele lat angażował się w działalność wielu instytucji naukowych i branżowych oraz był powoływany m.in. do Rady Konsultacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Sekcji Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk czy Komisji ds. Zagrożenia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.
Jako ekspert od usuwania zagrożenia metanowego dr inż. Jerzy Berger był powoływany do komisji badających przyczyny i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu w polskich kopalniach, a także do Zespołu ds. analizy materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności wypadków zaistniałych w kopalni im. O.F. Zasiadki w Zagłębiu Donieckim w Ukrainie.

Historia naszej Grupy sięga roku 1967, kiedy to powstał ZOK – oddział odmetanowania przy kopalniach w Jastrzębiu-Zdroju. Na jego fundamencie powstała spółka ZOK Sp. z o.o., jako pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo, zajmujące się kompleksowym odmetanowaniem kopalń węgla kamiennego. Od trzydziestu lat ZOK Sp. z o.o. jest jednym z filarów Grupy EXME, którą obecnie stanowi połączony potencjał pięciu firm:
– ZOK Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
– ZOK-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
– ZSRG Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach,
– EXME PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach,
– DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Posiadamy uprawnienia jednostki naukowo-badawczej wskazanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do wykonywania zadań rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego wg art. 72 Prawa geologicznego i górniczego:
– w grupie XV – zagrożenie metanowe,
– w grupie XVIII – zagrożenie wyrzutem gazów i skał.
Do celów określenia metanonośności i właściwości sorpcyjnych węgla wykorzystujemy wyniki badań wykonanych we własnym, akredytowanym Laboratorium Badawczym i Wzorcującym.

Lata doświadczeń w branży górniczej pozwoliły nam zająć się problematyką dotyczącą nie tylko samego zagrożenia metanowego, ale również problemów okołogórniczych. Inwestując wypracowany kapitał w wykwalifikowaną kadrę, kolejne obiekty oraz park maszynowy, udało nam się nie tylko zorganizować bazę logistyczną na własne potrzeby, ale również stworzyć dla naszych odbiorców bogatą ofertę produktów i usług. Jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkie elementy niezbędne do zbudowania systemu redukcji metanu lub jego elementów, zaopatrujemy firmy zajmujące się wiertnictwem w niezbędne podzespoły, narzędzia i akcesoria, realizujemy w systemie „projektuj i wybuduj” inwestycje dla gazownictwa czy energetyki, prowadzimy stały serwis instalacji gazowych i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki a także remontujemy i modernizujemy maszyny i urządzenia przemysłowe, a potrafimy znacznie więcej. Aby lepiej dopasować się do potrzeb naszych odbiorców stworzyliśmy Dział Badań i Rozwoju, który jest dla nas furtką do odkrywania, projektowania i wdrażania nowych pomysłów. Z kolei pomysły zmieniamy w technologie i wdrażamy je w naszej działalności. Dzięki temu nasze rozwiązania są zawsze nowoczesne, ukierunkowane pod kątem klienta i środowiska.

Moglibyśmy napisać, że oferujemy najwyższą jakość w najniższej cenie i w najkrótszym czasie, ale takie rzeczy nie istnieją. Dlatego oferujemy rzetelne podejście w adekwatnej cenie i realnym terminie realizacji. Często sytuacja wymaga wielu kompromisów, dlatego jesteśmy elastyczni i wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, jakości nadając priorytet.Podejmij współpracę

    Kontakt