Linkedin Facebook Youtube

URZĄDZENIE

MSO-1

Modułowa stacja odmetanowania typu MSO-1.

Czytaj więcej
MSO-1

O urządzeniu

Centralnym punktem instalacji odmetanowania jest stacja odmetanowania, w której znajdują się urządzenia wytwarzające podciśnienie w sieci rurociągów metanowych. Wytworzone podciśnienie wykorzystuje się do transportu mieszaniny gazowej z punktów ujęć. W zależności od wybranego wariantu, ujmowany gaz może być wypuszczany do atmosfery lub wykorzystany gospodarczo w układzie kogeneracyjnym.

Modułowa Stacja Odmetanowania składa się z gotowych, zoptymalizowanych pod względem technicznym modułów dobieranych pod potrzeby inwestora. Zestaw (min. 3 podstawowe moduły) pełniący funkcję naziemnej stacji odmetanowania górotworu, tworzy zwarty i estetyczny obiekt, który do rozruchu na miejscu przeznaczenia potrzebuje tylko przyłącza gazu i energii. Zaletami rozwiązania jest również ograniczenie prac budowlanych do niezbędnego minimum, szybkość montażu oraz elastyczność w kontekście wielkości ujęcia gazu. Możemy wyróżnić następujące rodzaje modułów, które są łączone w następującej kolejności (*- moduły podstawowe):

W zależności od ilości modułów sprężania gazu (1-4) jego ujęcie mieści się w granicach 5-160 Nm3/min.

W przypadku konieczności planowanej rozbudowy o układu kogeneracji lub dostarczanie gazu odbiorcy zewnętrznemu, stację należy uzupełnić o zestandaryzowany moduł chłodzenia gazu.

Jeżeli nie można przewidzieć wielkości ujmowanego gazu lub sposobu jego wykorzystania w przyszłości, dzięki zestandaryzowanym segmentom zestaw można bez przeszkód rozbudowywać o kolejne moduły.

Podstawowe założenia
MSO-1 img

Podstawowe założenia MSO-1

MSO-1

01 Praca na powierzchni w różnych
warunkach atmosferycznych

02 Zestandaryzowane i jednakowe wymiary
modułów ułatwiające rozbudową

03 Duża elastyczność dostosowana
do potrzeb klienta

04 Szybkość montażu i minimalny
zakres prac budowlanych

05 Bezobsługowa praca urządzenia

Elementy składowe

Elementy składowe MSO-1


8
W module sterowni umieszczone zostały szafy zasilające, rozdzielcze oraz sterujące. Tutaj wchodzą wszystkie sygnały z czujników zabudowanych na MS0-1, są one zapisywane, analizowane i przetwarzane. Dzięki nowoczesnemu systemowi sterowania, nie ma konieczności bezpośredniej obsługi urządzenia podczas pracy. Stację można programować zdalnie, a dane przesyłane są na bieżąco do systemu lub na komputer znajdujący się w dowolnym miejscu.
9
Moduł obróbki gazu zawiera układ filtrujący, który gwarantuje odpowiednie oczyszczenie gazu. Przed ewentualnym przeniesieniem się wybuchu zabezpiecza Stację przerywacz płomienia. Dzięki przepustnicom oraz zaworom można sterować/kierować przepływem gazu. Wytrącająca się woda trafia do odwadniacza, a następnie elektrozawór upuszczają ją na zewnątrz kontenera.

Kontener posiada wiele czujników zabudowanych na orurowaniu gazowym, których zadaniem jest pomiar ciśnienia, temperatury a także stężenia gazu w rurociągach oraz w kontenerze. Znajduje się tutaj również gazomierz turbinowy służący do pomiaru ilości przepływającego gazu.
10
W module sprężania gazu umieszczony jest agregat z dmuchawą Kubiczek 3DPA80BG-250 napędzaną silnikami elektrycznymi CELMA. Liczba tych modułów jest zależna od wymagań klienta w kontekście ilości ujmowanego gazu w zakresie 5-160 Nm3/min. Należy nadmienić, że ich liczba (1-4) może być zwiększana wraz z zwiększeniem zapotrzebowani klienta.
Moduł zawierający układ chłodzenia jest instalowany do pozostałych modułów w sytuacji gdy pojawia potrzeba dostarczenia gazu odbiorcy zewnętrznemu lub MSO-1 będzie współpracować z układem kogeneracji.
Specyfikacja techniczna

Przykładowa specyfikacja techniczna

Max. podciśnienie gazu na wlocie do stacji35 [kPa]
Max. ciśnienie gazu na wylocie ze stacji25 [kPa]
Różnica ciśnień60 [kPa]
Ujęcie gazu5-160 [Nm3/min]
Zapotrzebowanie mocy500 [kW]
Napięcie znamionowe z wbudowanego transformatora400 [V]
Dł. x szer. x wys. pojedynczego modułu9,5 x 2,44 x 3,17 [m]
Minimalna liczba modułów3
Typ dmuchawyKubiczek 3DPA80BG-250
Wydajność dmuchawy40 [Nm3/min]
Moc silnika dmuchawy110 [kW]
Temperatura max. na wlocie do wymiennika ciepła115 [°C]
Temperatura max. na wylocie z wymiennika ciepła40 [°C]
Zobacz film

Poznaj działanie stacji

Podejmij współpracę

Inne urządzenia

Przecisk hydrauliczny PS35 ze sterowaniem radiolokacyjnym

Czytaj więcej

PSO-1

Czytaj więcej

PUPG-2

Czytaj więcej

    Kontakt