Linkedin Facebook Youtube

Wiertacz pod ziemią

Opis stanowiska:

Wymagania

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres mailowy:

Kontakt ZOK:  zok@exmeberger.pl
tel. +48 606 890 558 

Kontakt ZSRG: zsrg@exmeberger.pl
tel. +48 883 341 174  

Klauzula dodatkowa:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV przez ZOK Sp. z o.o. i/lub ZSRG Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych w procesie obecnej oraz przyszłej rekrutacji, zgodnie z Art. 6 pkt. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia RODO o Ochronie Danych Osobowych 2016/679.”

    Kontakt