Linkedin Facebook Youtube

JESTEŚMY SKUTECZNI

Efektywność odmetanowania nawet do 98%

Czytaj więcej
Efektywność odmetanowania nawet do 98%

Efektywność prowadzenia odmetanowania jest zależna od wielu czynników geologiczno–górniczych oraz techniczno–technologicznych:

W praktyce, wpływ poszczególnych czynników na efektywność procesu odmetanowania jest trudny do jednoznacznego oznaczenia. Prowadzenie efektywnego i skutecznego odmetanowania pozwala nam na zmniejszenie wydzielania się metanu do wyrobisk, a tym samym utrzymanie dopuszczalnych stężeń w powietrzu kopalnianym.
Wysoka efektywność ujęcia metanu z wyrobisk eksploatacyjnych pozwala na uzyskanie wysokiej koncentracji wydobycia węgla w partiach złoża o najwyższej metanowości.

Nasze doświadczenie w dziedzinie prowadzenia procesu odmetanowania kopalń, kadra inżynieryjna, pracownicy o wysokich kwalifikacjach, pozwalają nam na uzyskiwanie wysokich efektywności odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych, osiągających nawet 98% skuteczności. Prowadzony przez nas proces odmetanowania na jednej ze ścian eksploatacyjnych w pokładzie 401, pozwolił nam na uzyskanie efektywności odmetanowania sięgającej nawet 100% w jednym z miesięcy postępującego frontu eksploatacji wyrobiska wybierkowego. Taki wynik zawdzięczamy prawidłowemu wykonaniu projektu technicznego odmetanowania, doborowi właściwego systemu odmetanowania, precyzyjnym obliczeniom sieci odmetanowania oraz wysoce wyspecjalizowanej kadrze zasobów ludzkich.

Wskaźnik efektywności odmetanowania dla kopalń, w tym wyrobisk eksploatacyjnych, korytarzowych oraz zrobów wyznacza się z zależności: E0 = V0 / Vk , gdzie:
E0 – wskaźnik efektywności odmetanowania kopalń, w tym wyrobisk eksploatacyjnych, korytarzowych oraz zrobów,
V0 – ilość metanu ujętego odmetanowaniem z górotworu, w tym wyrobisk eksploatacyjnych, korytarzowych oraz zrobów,
Vk – metanowość bezwzględna (całkowita) kopalni lub jej rejonu, w tym wyrobiska eksploatacyjne, korytarzowe oraz zroby.Podejmij współpracę

    Kontakt