Linkedin Facebook Youtube

Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych

Czytaj więcej
Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych

Z problematyką odgazowania składowisk odpadów komunalnych nasza firma związana jest od 1995 roku.
Obecnie świadczymy, we współpracy z innymi firmami, pełny zakres usług w tej dziedzinie. W naszych rozwiązaniach często korzystamy także z doświadczeń zdobytych przez nas przy odmetanowaniu kopalń węgla kamiennego. Specjaliści naszych firm w oparciu o własne technologie, korzystając z najnowszych osiągnięć w tym zakresie, opracowali i wdrożyli rozwiązania techniczne skutecznie likwidujące zagrożenie gazowe na składowiskach tego typu.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

Wykonawstwo:

Zapewniamy:

Ikona Rzetelność<br />
i terminowość <br />
świadczonych usług.

Rzetelność
i terminowość
świadczonych usług.

Ikona Gwarancję na ogólnie <br />
przyjętych zasadach.

Gwarancję na ogólnie
przyjętych zasadach.

Ikona Serwis gwarancyjny <br />
i pogwarancyjny.

Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.

Ikona Wysoką jakość <br />
świadczonych usług.

Wysoką jakość
świadczonych usług.

Ikona Szkolenie <br />
personelu.

Szkolenie
personelu.

Podejmij współpracę

    Kontakt