Linkedin Facebook Youtube

Osprzęt wiertniczy

Akcesoria wiertnicze

Akcesoria wiertnicze

Łącznik

Łącznik stosuje się do połączenia żerdzi wiertniczych pomiędzy sobą oraz narzędzi wiertniczych (koronka, gryzer, świder, poszerzacz). Połączenia gwintowe wykonuje się w konfiguracjach: mufa/mufa, mufa/czop, czop/czop oraz rodzajami gwintów: CR32/42, RD40, SVJ33, SVJ42, N42, 2 3/8” i większe.

IndexNazwa
425-412-0022Łącznik czop N42 – mufa CR42
425-412-0122Łącznik czop N42 – mufa N42
425-412-0024Łącznik czop 2 3/8’’ – czop 2 3/8’’
425-402-8007Łącznik czop 2 3/8’’ – czop N42
425-412-0013Łącznik czop 2 3/8’’ – mufa 2 3/8’’
425-412-0015Łącznik czop 3 1/2’’ – mufa 2 3/8’’
145-000-0036Łącznik czop 3/4’’ – mufa CR42
425-300-1201Łącznik czop 4 1/2’’ – mufa 3 1/2’’
145-001-0414Łącznik czop CR32 – mufa CR42
425-412-0011Łącznik czop CR42 – czop 2 3/8”
425-412-0046Łącznik czop CR42 – mufa 3 1/2”
425-402-4243Łącznik czop CR42 – mufa CR32
425-402-4242Łącznik czop CR42 – mufa CR42
145-001-0200Łącznik czop CR42 – mufa CR50
425-402-1340Łącznik czop CR42 – mufa N42
425-402-0100Łącznik czop CR42 – mufa SVJ33
425-402-8014Łącznik czop CR51 – czop CR42
425-402-1330Łącznik czop CR51 – mufa CR42
425-402-8019Łącznik czop N42 – mufa 51RD
425-412-0456Łącznik czop N42 – mufa RD40
425-412-0455Łącznik czop N42 – mufa SVJ33
425-402-1142Łącznik czop N51 – mufa N42
425-412-3334Łącznik czop RD32 – czop RD32
425-209-4240Łącznik czop RD40 – mufa CR42
425-402-1130Łącznik czop RD40 – mufa SVJ33
425-412-0016Łącznik czop SVJ33 – mufa 2 3/8’’
425-412-0021Łącznik czop SVJ33 – mufa CR42
425-402-9797Łącznik czop SVJ33 – mufa N42
425-412-0019Łącznik czop SVJ33 – mufa RD40
425-412-0017Łącznik czop SVJ33 – mufa SVJ33
425-412-0018Łącznik czop SVJ33 – mufa SVJ42
425-402-1202Łącznik czop SVJ42 – mufa SVJ42
425-402-1140Łącznik mufa 2 3/8’’ – mufa 2 3/8’’
425-412-0010Łącznik mufa 2 3/8’’ – mufa 3 1/2’’
425-412-0020Łącznik mufa 2 3/8’’ – mufa 4 1/2’’
425-412-0080Łącznik mufa 2 3/8’’ – mufa 6 1/4’’
425-402-8020Łącznik mufa 3 1/2’’ – mufa CR42
425-402-8021Łącznik mufa 4 1/2’’ – mufa N42
145-001-0399Łącznik mufa CR32 – mufa CR42
425-411-1080Łącznik mufa CR42 – mufa CR42
145-001-0141Łącznik mufa CR42 – mufa N-ROD
145-001-0140Łącznik mufa CR42- mufa N42
425-412-0028Łącznik mufa N42 – mufa 2 3/8’’
425-402-1239Łącznik mufa N42 – mufa 3 1/2’’
425-402-4244Łącznik mufa N42 – mufa CR42
425-402-8026Łącznik mufa N51 – mufa CR42
425-402-1191Łącznik mufa RD40 – mufa N42
425-402-8028Łącznik mufa RD51 – mufa CR42
425-402-1195Łącznik mufa SVJ33 – czop N51
425-412-0090Łącznik mufa SVJ33 – mufa 2 3/8’’
425-402-1250Łącznik mufa SVJ33 – mufa 4 1/2’’
425-402-1190Łącznik mufa SVJ33 – mufa N42
425-412-0026Łącznik mufa SVJ33 – mufa SVJ33
425-402-1200Łącznik mufa SVJ42 – mufa 2 3/8”
145-001-0244Łącznik mufa SVJ42 – mufa 3 1/2”
Powyżej znajdują się najbardziej popularne łączniki. Dopuszczamy jednak możliwość wykonania dowolnego innego gwintu na życzenie klienta po dostarczeniu wzoru lub szczegółowej specyfikacji.

Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Łącznik choinkowy

Łącznik służy do łączenia węży ze sobą lub z osprzętem wiertniczym.

IndexNazwa
150-221-2020Łącznik choinkowy Ø20 dwustronny
150-221-2100Łącznik choinkowy Ø50 – czop 2”
150-221-2000Łącznik choinkowy Ø50 dwustronny
150-221-2050Łącznik choinkowy Ø50 dwustronny z zaworem 2”
150-221-3000Łącznik choinkowy Ø50 trójstronny
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Zawory zwrotne

Zawór zwrotny wiercenia celem zabezpieczenia stanowiska wiertniczego przed niekontrolowanym wypływem płuczki lub napotkanych zagrożeń przez przewód wiertniczy.

IndexNazwa
425-402-1093Zawór zwrotny Ø55,6
145-001-0204Zawór zwrotny CR60
145-001-0351Zawór zwrotny Ø42 CR
425-402-8001Zawór zwrotny Ø51
425-402-8002Zawór zwrotny Ø60,3
425-402-1110Zawór zwrotny Ø76 2 3/8”
425-402-1050Zawór zwrotny N42
425-402-1092Zawór zwrotny Ø69,9
425-402-1059Zawór zwrotny SVJ42
Współpracują głównie z wiertnicami typu WD-0, WDP, WDH. Wykonuje się je z gwintami mufa lub czop do wszystkich oferowanych żerdzi.

Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Walek mocujący do wiertnic

Wałki mocujące wykonywane są głównie z gwintami: RD40, SVJ33, SVJ42, N42, 2 3/8”.

IndexNazwa
427-000-0173(N13-64A11) Wałek mocujący (SVJ33) – WDH-1
427-000-0039(N13-64A11/b) Wałek mocujący (N42) – WDH-1
427-000-0174(N13-64A40) Wałek mocujący (SVJ33-Długi) – WDH-1
427-000-0210(N130-10A15) Wałek mocujący (SVJ42) – WDH-3
427-000-0220(N130-10A18) Wałek mocujący (2 3/8”) – WDH-3
280-000-0248Wałek mocujący (2 3/8”) lewy gwint – WDH-3
427-000-0168(N15- 10A4 ) Wałek mocujący (RD40) – WDP-1
427-000-0160(N15-32A23/m) Wałek mocujący (51 CR) – WDH-1
427-000-0170Wałek mocujący (BQ) – WDH-1
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Klucz odcinający do żerdzi

Klucz odcinający służy do ręcznego rozkręcania przewodów wiertniczych wyposażonych w graniatki, głównie dla przewodów o średnicach: Ø32, Ø42, Ø51, Ø60,3, Ø76,1.

IndexNazwa
425-006-0525Klucz odcinający do żerdzi Ø32/25
425-006-0500Klucz odcinający do żerdzi Ø32/30
425-006-0400Klucz odcinający do żerdzi Ø51/42
425-006-0460Klucz odcinający do żerdzi Ø51/46
145-001-0039Klucz odcinający do żerdzi Ø76/61
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Klucz do mechanicznego odkręcania żerdzi

Klucz do mechanicznego odkręcania żerdzi stosuje się do bezpiecznego rozkręcania przewodów wiertniczych wyposażonych w graniatki z wykorzystaniem napędu maszyny wiertniczej.

IndexNazwa
145-001-0012Klucz do mechanicznego odkręcania żerdzi Ø51 RD40
425-395-2810Klucz do mechanicznego odkręcania żerdzi Ø51 SVJ33
425-395-2810Klucz do mechanicznego odkręcania żerdzi Ø76 2 3/8”
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Klucz przegubowy

Klucz przegubowy służy do ręcznego zablokowania przewodu wiertniczego celem jego rozkręcania w wymagających tego typu działanie sytuacji.

IndexNazwa
211-607-0042Klucz przegubowy do rur Ø42
211-607-0043Klucz przegubowy do rur Ø43
211-607-0059Klucz przegubowy do rur Ø59
425-395-2100Klucz przegubowy do rur Ø76
211-607-0593Klucz przegubowy do rur Ø93
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Klucz fajkowy

Klucz fajkowy służy do ręcznego rozkręcania przewodów wiertniczych wyposażonych w graniatkę.
Typ klasyczny fajkowy: S-24, S-30, S-36, S-43, S-60.

IndexNazwa
211-650-0024Klucz fajkowy S-24 (32 CR)
211-650-0030Klucz fajkowy S-30 (CR42)
211-650-0036Klucz fajkowy S-36 (51 CR)
211-650-0046Klucz fajkowy S-46 (N51; 60,3)
211-650-0060Klucz fajkowy S-60 (2 3/8”)
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Klucz objemkowy

Klucz objemkowy służy do ręcznego odkręcania przewodów wiertniczych bez graniatki.
Oferujemy klucze objemkowe w rozmiarach: Ø32 – Ø42 oraz Ø51 – Ø60,3.

IndexNazwa
211-607-0511Klucz objemkowy do rur Ø32 – Ø42
211-607-0510Klucz objemkowy do rur Ø51 – Ø60,3
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Uszczelniacz (Paker)

Paker likwidacyjny służy likwidacji/zaślepienia nieczynnych otworów wiertniczych, natomiast paker iniekcyjny służy do iniekcji substancji pod ciśnieniem do otworu wiertniczego.

IndexNazwa
145-001-0418Paker iniekcyjny Ø42 PN16 z manometrem i zaworem kulowym
145-001-0419Paker iniekcyjny Ø58 PN16 z manometrem i zaworem kulowym
145-001-0420Paker iniekcyjny Ø58 PN16 dokręcany żerdzią
145-001-0416Paker likwidacyjny Ø24 PN16 dokręcany żerdzią
145-001-0417Paker likwidacyjny Ø36 PN16 dokręcany żerdzią
145-001-0412Paker likwidacyjny Ø74 PN16 dokręcany żerdzią
145-001-0450Rura obsadowa – Paker Ø100 PN16
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

    Kontakt