Linkedin Facebook Youtube

Produkcja i serwis urządzeń

Serwis AKPiA i stacji odmetanowania

Serwis AKPiA i stacji odmetanowania

Nasza Grupa specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach systemów pomiarowo-rozliczeniowych, serwisie AKPiA, instalacjach elektrycznych w obiektach, montażach systemów detekcji gazów w kotłowniach oraz prefabrykacji szaf sterowniczych.

Posiadamy bogate doświadczenie w sterowaniu instalacjami w stacjach odmetanowania i układach kogeneracyjnych. Dysponujemy osobami kierownictwa i dozoru ruchu z kwalifikacjami do prowadzenia robót na terenie zakładów górniczych oraz zakładów przemysłowych. Nasze rozwiązania opierają się na nowoczesnej technice mikroprocesorowej i tradycyjnej, co pozwala na tworzenie zaawansowanych systemów sterowania AKPiA, zdalnego nadzoru oraz układów kontroli i sygnalizacji w szafach sterowniczych.

Klientom proponujemy kompleksowe usługi, w tym dostawę środków programowych i technicznych, szaf AKPiA ze sterownikami PLC, montaż, rozruch, pełną dokumentację, szkolenie personelu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

    Kontakt