Linkedin Facebook Youtube

Lokalne źródła surowca energetycznego

Kopalnia Gazu Ziemnego „Dębowiec”

Kopalnia Gazu Ziemnego „Dębowiec”

Należąca do EXME Berger Group Kopalnia Gazu Ziemnego „Dębowiec” zajmuje się eksploatacją gazu wysokometanowego i jego dystrybucją za pośrednictwem sieci gazociągów do podmiotów gospodarczych i odbiorców indywidualnych z dwóch złóż gazu ziemnego -„Dębowiec Śląski” oraz „Pogórz”.

Ciśnienie złożowe gazu pozwala transportować gaz na znaczne odległości, dzięki czemu wydobyty gaz wykorzystywany jest do celów ciepłowniczych i produkcyjnych w okolicznych miejscowościach.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości przesyłowe, samodzielnie zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy system sprężania i tankowania gazu ziemnego do wiązek transportowych do 240 MPa. Takie rozwiązanie poszerzyło grono odbiorców o tych, którzy nie mogą korzystać z naszej sieci gazociągów, a także pozwoliło nam zapewnić gaz na własne potrzeby grzewcze i technologiczne. Nasze hale produkcyjne i budynki administracyjne wyposażone są w ogrzewanie gazowe, w którym wykorzystujemy gaz pochodzący z własnego ujęcia w Pogórzu. Gaz transportujemy specjalistycznymi pojazdami, przystosowanymi do transportu wiązek gazu, a następnie rozprężamy w stacji zabudowanej na terenie naszej siedziby.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zapewnić, że w naszych procesach produkcyjnych korzystamy w 100% z czystej energii. Ciepło pozyskujemy wyłącznie z gazu, a energię elektryczną wyłącznie z instalacji fotowoltaicznej.

    Kontakt