Linkedin Facebook Youtube

Osprzęt wentylacyjny

Odwadniacze

Odwadniacze

Odwadniacz samoczynny

Odwadniacz samoczynny stanowi osprzęt rurociągów w celu ujęcia wody z gazu lub powietrza.

IndexNazwa
425-403-0150Odwadniacz samoczynny DN150 L=300
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Odwadniacz magnetyczny

Odwadniacz magnetyczny służy do automatycznego odprowadzenia kondensatu z sieci rurociągów i zbiorników, w których panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego (podciśnienie). Szczególnym jego przeznaczaniem jest automatyczne odwadnianie rurociągów odmetanowania, w których panuje depresja. Pozwala to na skuteczne niedopuszczenie do zawodnienia rurociągów i wyeliminowanie obsługi ręcznej.

IndexNazwa
425-402-5200Odwadniacz magnetyczny depresyjny
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Odwadniacz spągowy

Odwadniacz spągowy to osprzęt rurociągów służący do gromadzenia wody z gazu lub powietrza i jest podłączony do odwadniacza kieszeniowego bądź kolektora metanowego.

IndexNazwa
425-402-5160Odwadniacz spągowy DN150 L=1500
425-402-5161Odwadniacz spągowy DN200 L=1500
425-402-5162Odwadniacz spągowy DN300 L=1500
Produkowany jest w zakresie średnic od DN150 do DN300. Odwadniacz wymaga regularnego opróżniania z zgromadzonej wody. Jego zaletą jest możliwość stosowania w warunkach panowania wysokich wartości ciśnienia w rurociągu przesyłowym.

Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Pierścień odwadniający

Pierścień odwadniający wykonany jest jako międzykołnierzowy osprzęt rurociągów służący do ujęcia wody z gazu lub powietrza.

IndexNazwa
145-001-0455Pierścień odwadniający DN100/1xMufa2”
778-740-0150Pierścień odwadniający DN150/1xMufa2”
778-740-0200Pierścień odwadniający DN200/1xMufa2”
778-740-0300Pierścień odwadniający DN300/1xMufa2”
778-740-0400Pierścień odwadniający DN400/1xMufa2”
Pierścienie odwadniające wykonywane są w zakresie średnic od DN100 do DN400 przeważnie z otworem spustowym GW 2’’ lub wg indywidualnego zamówienia klienta.

Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

Odwadniacz kieszeniowy

Odwadniacz kieszeniowy to osprzęt rurociągów służący gromadzenia wody z gazu lub powietrza, w zakresie średnic od DN150 do DN300 i ciśnienia nominalnego od PN6 do PN16.

IndexNazwa
145-001-0167Odwadniacz kieszeniowy DN100 L=1500
425-402-5150Odwadniacz kieszeniowy DN150 L=1500
145-001-0334Odwadniacz kieszeniowy DN200 L=1000
425-402-5151Odwadniacz kieszeniowy DN200 L=1500
425-402-5152Odwadniacz kieszeniowy DN300 L=1500
Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

    Kontakt