Linkedin Facebook Youtube

Osprzęt wentylacyjny

Strumienice

Strumienice

Strumienica pneumatyczna

Strumienica pneumatyczna Huragan 40, 80, 120, przeznaczona jest do wentylacji wyrobisk dołowych narażonych na koncentrację metanu.

IndexNazwa
540-540-5060Strumienica pneumatyczna Huragan 40
540-540-6045Strumienica pneumatyczna Huragan 40 (2 x 20 On=110m³/m)
540-540-6000Strumienica pneumatyczna Huragan 80
540-540-6040Strumienica pneumatyczna Huragan 80 kołnierz DN100
540-540-6100Strumienica pneumatyczna Huragan 120
540-540-6121Strumienica pneumatyczna Huragan 120 kołnierz DN150
540-540-5040Strumienica pneumatyczna Huragan 40 kołnierz DN80
Służy do wentylacji pomocniczej i zwalczania lokalnych zagrożeń metanowych. Pracuje przy ciśnieniu zasilania sprężonym powietrzem od 0,1 MPa do 0,4 MPa.
Wielkość złączy zasilających strumienicę:
Huragan 40 – 1x Ø19;
Huragan 80 – 1x Ø50;
Huragan 120 – 2x Ø50.
Strumienica produkowana jest również w wersji z przyłączem kołnierzowym (podłączenie pod depresję) oraz dyfuzorem (poprawa wydajności). 

Inne wymiary / parametry – na zamówienie.

    Kontakt