Linkedin Facebook Youtube

Laboratorium

Oddział Badań, Analiz i Prognozowania Metanowości

Oddział Badań, Analiz i Prognozowania Metanowości

Oddział Badań, Analiz i Prognozowania Metanowości jest uprawnioną jednostką naukowo-badawczą wskazaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do wykonywania zadań rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego wg art. 72 Prawa geologicznego i górniczego:

 • w grupie XV zagrożenie metanowe,
 • w grupie XVI zagrożenie pożarowe,
 • w grupie XVIII zagrożenie wyrzutem gazów i skał,
 • w grupie XX zagrożenie klimatyczne.

W ramach posiadanych uprawnień wykonujemy:

 • badania w zakresie zagrożenia metanowego, w tym wykonywanie badań dla określenia metanonośności pokładów węgla metodą bezpośrednią,
 • badania stanu zagrożenia metanowego w polach niemetanowych,
 • badania w zakresie zagrożenia wyrzutowego, w tym wykonywania badań dla wyznaczenia właściwości sorpcyjnych węgla,
 • prognozy metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych, a także wieloletnie perspektywiczne prognozy metanowości kopalni,
 • opinie dla celów związanych z zaliczeniem złoża i pokładów węgla lub ich części do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego i zagrożenia wyrzutami gazów i skał,
 • opinie dotyczące zaliczania wyrobisk w polach metanowych do poszczególnych stopni niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

Do celów określenia metanonośności i właściwości sorpcyjnych węgla wykorzystujemy wyniki badań wykonanych w akredytowanym Laboratorium Badawczym i Wzorcującym ZOK Sp. z o.o.

W ramach Oddziału Badań, Analiz i Prognozowania Metanowości działa Wytwórnia Mieszanin Gazowych.

Wykonujemy mieszaniny gazów do sprawdzania i kalibracji czujników:

 • metan z powietrzem lub azotem w pełnym zakresie stężeń:  (0,1% do 99% CH4),
 • tlenek węgla: (do 0,1% CO) w powietrzu lub azocie,
 • dwutlenek węgla: (0,2% do 99% CO2) w powietrzu lub azocie,
 • mieszaniny trzyskładnikowe: metan (0,05% do 80% CH4) z dwutlenkiem węgla (0,18% do 80% CO2) i tlenem (6,8% do 20,6% O2) w azocie (N2),
 • mieszaniny czteroskładnikowe: metan (0,05% do 80% CH4) z dwutlenkiem węgla (0,18% do 80% CO2), tlenkiem węgla (<0,4% CO) i tlenem (6,8% do 20,7% O2) w azocie (N2),
 • sprężone powietrze,
 • sprężony azot (N2),
 • sprężone powietrze o obniżonej zawartości tlenu (15-20% O2).

Wytwarzane przez nas mieszaniny mogą być badane w akredytowanym Laboratorium Badawczym i Wzorcującym ZOK Sp. z o.o. w ramach aktualnego zakresu akredytacji.Mieszanina taka stanowi wysokiej jakości gazowy materiał odniesienia.

Dysponujemy butlami o pojemności wodnej 2L, 5L i 10L.
W naszej działalności używamy sprężarek o wydajności 300 L/min wyposażonych w separator wilgoci. Napełniamy butle o różnej objętości i dowolnym przeznaczeniu (nurkowe, paintballowe, do wiatrówek i innego zastosowania) w zakresach ciśnienia do 220 bar lub 330 bar.

WAŻNE !! Butle przekazane do napełniania muszą posiadać ważną legalizację.

Zapewniamy szybkie terminy realizacji.

Posiadamy badanie czystości powietrza z naszej sprężarki, zgodnie z normą PN-EN 12021. Czystość naszego powietrza sprawdzana jest co 14 dni w laboratorium.

Ceny napełniania powietrzem:

 1. butli nurkowych:
  • 1,22 zł netto za litr pojemności butli (butle 220 bar)
  • 2,03 zł netto za litr pojemności butli (butle 330 bar)
 2. butli paintballowych:
  • 4,87 zł netto za sztukę o pojemności butli do 2L.

Do powyższych cen należy doliczyć wartość podatku VAT (23%).

Przy stałej współpracy możliwość ustalenia indywidualnego cennika.

Telefon kontaktowy: 32 4702 130 (od 6.00 do 14.00), e-mail: lab@exmeberger.pl

  Kontakt