Linkedin Facebook Youtube

Kompleksowe odmetanowanie

Ratownictwo Górnicze

Ratownictwo Górnicze

Posiadamy własne zastępy ratownicze, które wchodzą w skład specjalistycznego pogotowia górniczo-technicznego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

W ramach akcji ratowniczych wykonujemy prace wiertnicze służące do komunikacji i ewakuacji załogi odciętej w wyrobiskach podziemnych, a także otwory poszukiwawcze i zaopatrzeniowe. Zapewniamy montaż i obsługę urządzeń podających gazy inertne do pól pożarowych w wyrobiskach podziemnych.

Udostępniamy również nasze zaplecze techniczne wykorzystywane podczas akcji ratowniczych i prac profilaktycznych.

Niezwłocznie po otrzymaniu wezwania mobilizujemy nasze zastępy ratownicze i specjalistów z zakresu ratownictwa górniczego. Jako ratownicy górniczy służymy w każdej potrzebie zagrożonym górnikom.

    Kontakt