Linkedin Facebook Youtube

Redukcja emisji metanu

Kogeneracja Trigeneracja

Kogeneracja Trigeneracja

Wykorzystanie metanu z odmetanowania kopalń w układach kogeneracji oraz trigeneracji to innowacyjne i ekologiczne podejście do zarządzania zasobami energetycznymi. Metan, będący szkodliwym gazem cieplarnianym, jest naturalnym produktem procesu górnictwa węglowego. Zamiast pozwolić mu uciec do atmosfery, można go przechwycić i wykorzystać do produkcji energii. Systemy kogeneracji, znane również jako układy kogeneracyjne, służą do jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, a trigeneracja oprócz powyższych pozwala również na produkcję chłodu. Zastosowanie metanu jako źródła energii w takich systemach jest efektywne i zrównoważone. Proces ten pozwala na maksymalne wykorzystanie energii zawartej w metanie poprzez odzyskiwanie ciepła, które normalnie jest tracone w konwencjonalnych systemach produkcji energii. Wpływa to nie tylko na efektywność energetyczną, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Takie podejście stanowi przykład jak technologia może służyć środowisku, jednocześnie przynosząc korzyści ekonomiczne dla sektora górniczego. Oczywiście, realizacja takiej strategii wymaga inwestycji w infrastrukturę i technologię, ale potencjalne korzyści zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych są ogromne.

Grupa EXME Berger po dokładnej analizie w zakresie ilości ujmowanego i dostarczanego gazu do układów kogeneracyjnych dobiera jednostkę o określonej mocy, zazwyczaj od 0,5 MW do 4,0 MW. Unikatowe układy, proponowane przez EXME Berger Group, pozwalają produkować energię elektryczną dla potrzeb zasilania stacji odmetanowania, na potrzeby własne zakładu górniczego lub na potrzeby lokalnej społeczności. W takim rozwiązaniu nie zużywa się energii elektrycznej, dostarczanej od zewnętrznego dostawcy dla potrzeb pracy stacji odmetanowania, co znacząco obniża cały koszt odmetanowania. Dodatkowym plusem jest wytworzenie energii cieplnej z układów kogeneracyjnych i wykorzystanie jej dla potrzeb własnych zakładu.

Układ kogeneracyjny z kontenerów prefabrykowanych i dostarczanych do klienta na miejsce budowy.

Silnik zasilany metanem wytwarza energię elektryczną średniego napięcia poprzez alternator
i produkuje:

  • energię elektryczną, którą można wykorzystać na potrzeby własne lub przesłać do sieci zewnętrznej,
  • energię cieplną odzyskiwaną poprzez wymiennik płytowy, który pozwala uzyskać wodę o wysokiej temperaturze oraz z gazów wydechowych, z których produkowana jest gorąca woda.

W wysoko efektywnych układach energia cieplna może zostać wykorzystana do produkcji zimnej wody (trigeneracja) i dalej do budowy np. układów centralnej klimatyzacji.

Zalety:

  • proponowane przez nas układy stacji odmetanowania współpracujące z kogeneracją to ograniczenie do minimum wpływu gazów cieplarnianych na atmosferę, jak również produkcja czystej energii elektrycznej oraz cieplnej,
  • zastosowanie modułowego rozwiązania połączenia stacji odmetanowania wraz z układem kogeneracji to możliwość uniezależnienia się energetycznego od zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej, co wpływa znacząco na koszty eksploatacji stacji odmetanowania,
  • dostarczane modułowe układy pozwalają na wykonanie montażu przez zamawiającego po uprzednim szkoleniu u dostawcy,
  • zdalny monitoring pracy stacji odmetanowania oraz układów kogeneracyjnych zapewnia stałe wsparcie techniczne przez Grupę EXME Berger,
  • proponowane układy pozwalają na pracę bezobsługową.

    Kontakt