Linkedin Facebook Youtube

Redukcja emisji metanu

Projektowanie i budowa stacji odmetanowania

Projektowanie i budowa stacji odmetanowania

Stacja odmetanowania jest centralnym punktem instalacji odmetanowania. Znajdują się w niej urządzenia wytwarzające podciśnienie w sieci rurociągów metanowych. Podciśnienie wykorzystywane jest do transportu mieszaniny metanowo-powietrznej z punktów ujęć, tj. z otworów drenażowych lub zza tam izolacyjnych. Otwory drenażowe z reguły wykonywane są w rejonach eksploatacyjnych, w których prowadzone jest wydobycie węgla w warunkach zagrożenia metanowego. W ten sposób ujęty gaz jest odprowadzony na stację odmetanowania, a następnie w zależności od typu stacji do atmosfery lub do odbiorcy. Pozyskany w ten sposób gaz wykorzystuje się gospodarczo. W najbardziej rozwiniętych układach kogeneracji do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. Wytworzona energia wykorzystywana jest w ruchu zakładu górniczego, przy założeniu, że nadmiar może być zbywany w sieciach zewnętrznych. W Polsce pierwsza stacja odmetanowania powstała w 1959 roku w kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Była to pionierska instalacja odmetanowania.

Stacja odmetanowania jest kluczowym elementem instalacji odmetanowania kopalni. Służy do wytwarzania podciśnienia w sieci dołowych rurociągów odmetanowania oraz służy jako przetłocznia gazu do jego odbiorców. Ze względu na zakres działania i lokalizacje stacji można je podzielić na trzy zasadnicze typy:

  • stacje centralne powierzchniowe,
  • stacje centralne dołowe,
  • stacje lokalnego odmetanowania.

Centralne powierzchniowe stacje odmetanowania zlokalizowane są zwykle w pobliżu szybów wydechowych zakładów górniczych. Do stacji poprowadzone są rurociągi ssące z wyrobisk dołowych z miejsc ujęć metanu. Jest to rozwiązanie podstawowe, o którym mowa jest w § 344 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Stacje powierzchniowe projektowane i budowane są w sposób umożliwiający gospodarcze wykorzystanie gazu z odmetanowania i przesłanie go do odbiorcy. Obecnie eksploatowanych jest 19 powierzchniowych stacji odmetanowania w 18 ruchach zakładów górniczych. Większość z nich powstała w XXI wieku z czego 7 po roku 2010. Dwie powierzchniowe stacje odmetanowania powstały w latach 60 ubiegłego wieku. Są to stacje w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” oraz w PG „Silesia”. Obecnie, polskie stacje odmetanowania należą do najnowocześniejszych na świecie i umożliwiają gospodarcze wykorzystanie ujmowanego metanu.

Dołowe centralne stacje odmetanowania zasięgiem obejmują całą kopalnię lub kilka rejonów eksploatacyjnych. W przypadku stacji elektrycznych, zlokalizowane są w niezależnym prądzie powietrza. Ujęty gaz wypuszczany jest do grupowych prądów powietrza zużytego lub na powierzchnię.

Stacje lokalnego odmetanowania przeznaczone są do odmetanowania jednego przodka eksploatacyjnego lub jednego rejonu.

Jedne z naszych realizacji:

https://www.pgsilesia.pl/medi-a/informacje-prasowe/877-pg-silesia-oddaje-do-uzytku-nowa-stacje-odmetanowania

https://energetyka24.com/gaz/pg-silesia-nowa-stacja-odmetanowania-oddana-do-uzytku

    Kontakt