Linkedin Facebook Youtube

Redukcja emisji metanu

Projektowanie i wdrażanie technologii odmetanowania

Projektowanie i wdrażanie technologii odmetanowania

Opracowujemy projekty koncepcyjne systemów redukcji emisji metanu oraz ich poszczególnych elementów wraz z przedstawieniem szczegółowych kosztorysów.

Nawet w przypadku braku jakiegokolwiek odmetanowania w kopalni, nasi inżynierowie przeprowadzą audyt mający na celu określenie z jakim zagrożeniem metanowym kopalnia może napotkać się w toku swojej działalności eksploatacyjnej i czy może przekuć to zagrożenie w szansę stałego pozyskiwania surowca energetycznego.

Opracowujemy modele stanowiące podstawę analizy techniczno-ekonomicznej dla wdrożenia kompleksowego odmetanowania, budowy kompletnego systemu redukcji emisji metanu, stacji odmetanowania czy układów kogeneracyjnych.

W zależności od potrzeb klienta zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem technologii odmetanowania kompleksowo lub współpracujemy w tym zakresie z działami projektowymi przy kopalniach.

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi uwarunkowaniami eksploatacyjnymi kopalni, bądź też określonego rejonu wydobywczego, a także ze skalą występowania zagrożenia metanowego, jesteśmy w stanie dobrać optymalną technologię odmetanowania i wykonać projekty zarówno całego systemu jak i technologii prowadzenia prac.

Uwzględniamy wszystkie rozpoznane uwarunkowania i w zależności od nich projektujemy niezbędną infrastrukturę oraz wykonujemy projekty wierceń drenażowych, dobierając odpowiednią ilość otworów drenażowych, ich lokalizację, długość, kierunki i kąty pod jakimi mają być wykonane, sposób ich wykonania, zabezpieczenia i podłączenia.

    Kontakt