Linkedin Facebook Youtube

Redukcja emisji metanu

Monitoring systemu redukcji emisji metanu

Monitoring systemu redukcji emisji metanu

Monitoring systemu redukcji metanu jest ostatnim ogniwem całego procesu REM. Z uwagi chociażby na wymogi sprawozdawczości środowiskowej czy konieczność ciągłego zarządzania procesem, niezwykle istotne jest uzyskanie wiarygodnych pomiarów efektów wdrożenia całego systemu redukcji emisji metanu. EXME Berger Group zajmuje się zarówno zaprojektowaniem, wdrożeniem, jak również obsługą i serwisem całego systemu układów pomiarowych. Projektujemy i wdrażamy system także na zlecenie inwestorów, którzy zajmują się monitoringiem we własnym zakresie. W takim przypadku oferujemy szkolenia i stałe wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

Nowoczesne układy pomiarowe to złożone i zaawansowane technologicznie systemy komputerowe współpracujące z zespołem urządzeń, dobierane indywidualnie dla danej aplikacji, spełniające wiele funkcji jednocześnie. Charakteryzuje je przede wszystkim szybkość oraz dokładność działania.

Projektujemy i budujemy systemy pomiarowe, które zapewniają:

  • ciągły pomiar parametrów pracy danego układu,
  • regularny odczyt i zapis mierzonych wartości,
  • powiadomienie użytkownika o aktualnych stanach pracy w tym ostrzegawczych i alarmowych,
  • bieżącą kontrolę oraz łatwe i intuicyjne sterowanie procesem,
  • czytelną wizualizację i podgląd procesu przy jednoczesnym przesyle danych do wielu stanowisk kontrolnych wskazanych przez użytkownika,
  • tworzenie raportów bieżących i historycznych.

Układy pomiarowe realizowane i wykorzystywane przez naszą firmę mają zastosowanie w szczególności na stacjach odmetanowania, instalacjach towarzyszących układom kogeneracyjnym oraz wszędzie tam, gdzie konieczna jest kontrola parametrów oraz sterowanie procesem przesyłu gazu, ciepła oraz w szeroko pojętym przemyśle górniczym i energetycznym. Wykonywane przez nas systemy dają dokładne wyniki pomiarów, gdyż działają na precyzyjnych i certyfikowanych urządzeniach pomiarowych, takich jak chromatografy, gazomierze turbinowe oraz różnego rodzaju przetworniki. Nasze rozwiązania służą między innymi do pomiaru ilości i jakości gazu w celach rozliczeń handlowych, rozliczeń emisji, mierzenia ilości wytwarzanej energii oraz stałej kontroli nad procesem.

Przy rozbudowanych instalacjach, jak np. stacje odmetanowania, układy pomiarowe mogą być częścią większej architektury oprogramowania. Takie rozwiązanie łączy w sobie wiele funkcji jednocześnie. Na podstawie bieżących odczytów parametrów pracy, system nadrzędny jest odpowiedzialny za automatyzację, optymalizację, kontrolę i sterowanie procesem. W rezultacie użytkownik otrzymuje wygodne środowisko pracy, które zapewnia szybkość reakcji, komfort pracy i łatwość obsługi.

    Kontakt